Koncert „Děti Česka dětem Ukrajiny“, který se uskuteční 21. června 2022 v prostorách divadla Hybernia v Praze.
V koncertu se zúčastni víc než 20 tanečních skupin z různých regionů Čech, kolem 500 děti a mládeži.
Vystoupí také děti z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou do ČR.
Koncert „Děti Česka dětem Ukrajiny“ se bude konat na podporu nadaných děti Ukrajiny, a pro možnost pokračovat v uměleckém rozvoji i přes to, že musely uprchnout do ČR.