V rámci prvního „Světloplašného koncertu“ s názvem „Bezoch a Zochut“ vystoupí Ondřej Smeykal na didgeridoo a gong a Petr Nikl na strunně rytmický komplex Flip 2. Večerní koncerty vtáhnou návštěvníky do vizuálně-hudebních vystoupení. Do neopakovatelných improvizací se promítne naladění přítomných i venkovní podvečerní atmosféra se zvuky nábřeží.

Večerní program zahájí vizuálně-hudební vystoupení 9. června. Vstupenky v předprodeji lze zakoupit na portále GoOut.net.

Součástí výstavy Petra Nikla s názvem Světloplach v prostorách SmetanaQ jsou světelné hry, vytvořené jednoduchou projekcí kamery obskury. Projekci hudebně doprovází Petr Nikl na komplex svých strunných nástrojů a Ondřej Smeykal na australský nástroj didgeridoo a gong. Spojující prostor je určen k dialogické prezentaci portrétních fotografií na plechu (Honza Sakař) a obrazů Petra Nikla, které jsou jejich volným přepisem. Cesta světla při pořizování Niklových stylizovaných portrétů si v sobě podržuje určitou ironizující, absurdní temnotu. Jako by existovala možnost nahlédnout do skrytých tváří umělce, za nimiž se množí, jako hlubinný fraktál, další a další masky. Vnější svět je divadlo, které cosi podstatného skrývá do mnohoznačného kostýmu. Burleskní ráz výstavy míří za kulisy všedních fenoménů, kde se pojmy rozpouštějí v bezprostřední prožitky a ty si hledají nové tvarosloví v jazyce vizuálního umění, performance a hudby.