– dotyková výstava k výročí 600 let od vstupu husitských vojsk do Poličky plná válečné zbroje, dámských gotických šatů, hravých aktivit i vyrábění


1. 5. – 31. 8. 2021, výstavní sály muzea
V roce 1421 se při svém tažení a snaze vymanit východní Čechy a Moravu z moci Zik-munda Lucemburského ocitl Jan Žižka z Trocnova před branami města Poličky… jak to bylo dál? Bojovala Polička či nechala otevřít brány, aby bylo město uchráněno? Hodili měšťané Žižkovým vojákům přes hradby vykrmenou svini nebo je to jen po-věst? Přijďte na výstavu a vše se dozvíte!
Nebudou chybět husitské zbraně, zbroj, kroužkové košile a přilby, které si můžete vyzkoušet a potěžkat. A co se potom „zvěčnit“ jako válečník v bitvě v připraveném fotokoutku s velkoformátovou ilustrací! Ani dámy nepřijdou zkrátka. Mohou si oblék-nout gotický šat a ozdobit se čelenkou či závojem. Kromě informací a perliček o husi-tech a neporaženém válečníkovi na vás čekají zajímavosti z historie města Poličky a hradu Svojanova.