Adventní koncert nejznámějšího českého folklórního souboru Hradišťan v doprovodu sboru Kantiléna a Moravské filharmonie. Křehké a dojemné spojení orchestrálního témbru s půvabnou lidovou zpěvností seskupení Hradišťan umocněné hlasem dětského sboru. Adventní a vánoční písně, poselství příchodu betlémského světla a symbolika věčné naděje.

Účinkující:
Hradišťan & Jiří Pavlica
Kantiléna – sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno
Jakub Klecker – dirigent