Ve druhé polovině srpna se zámeckým areálem již podruhé rozezní nádherné tóny houslí v rukou těch nejlepších z nejlepších... Když budete procházet pod správnými okny, můžete je zaslechnout i vy. Kurzy studentů konzervatoří a vysokých škol se konají pod záštitou Constantina Kinského, majitele zámku. Během dvoutýdenních kurzů můžete navštívit 3 koncerty a 2 semináře, jste srdečně zváni!
„Kdybych nebyl fyzik, byl bych asi hudebník. Často přemýšlím v hudbě. Žiju své sny v hudbě. Vidím svůj život z hlediska hudby. … Nevím, zda-li bych v hudbě dokázal vytvořit nějaké významné dílo, vím ale, že v životě mám největší radost ze svých houslí.“
Albert Einstein
V rámci kurzů se konají tato vystoupení pro veřejnost:
16. 8. – Zahajovací koncert
• od 19:00
• barokní sály Zámku Žďár nad Sázavou
• Na zahajovacím koncertě vystoupí lektoři kurzů. Jsou jimi proslulý vynikající český houslista Bohuslav Matoušek a jeho bývalý student, nyní kolega, výrazná osobnost nastupující houslové generace Jakub Junek. Jejich klavírní partnerkou bude vynikající klavíristka Johanna Haniková.
• Na programu: Leclair, Bach, Mozart, Chopin, Dvořák, Martinů, Ysaÿe, Šostakovič
• Vstupné: 250 Kč (dospělí), 150 Kč (senioři 65+, děti 6–18 let, studenti do 26 let, ZTP/P)
• Rezervace vstupenek https://www.zamekzdar.cz/akce/mezinarodni-mistrovske-houslove-kurzy-bohuslava-matouska-jakuba-junka-2020/
________________________________________
19. 8. – Seminář „Somatika, interpretace, svoboda“
• od 14 hodin v barokních sálech zámku
• Seminář „Somatika, improvizace, svoboda“ otevře téma vnitřního uvolnění v souvislosti s interpretačním výkonem a sebevyjádřením. Bude zaměřen na techniky, které napomáhají efektivně překonávat trému. Dotkne se také tématu volné improvizace jakožto cesty k objevování vnitřní svobody i prostoru pro setkání se sebou samým. Seminář povedou vynikající umělkyně a houslistky Anna Romanovská a Jana Kubánková.
• vstup zdarma
________________________________________
21. 8. – Benefiční koncert „Pro zámek“
• od 19:00
• oválný sál zámecké prelatury
• benefiční koncert s komorním orchestrem Ensemble 18+
• Pojďte s námi návštěvou skvostného sálu Prelatury a poslechem vznosné hudby barokních géniů podpořit renovační práce areálu žďárského zámku. Na programu je mimo jiné i staletími proslavené Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho.
• vystoupí Bohuslav Matoušek a Jakub Junek s absolventy kurzů
• Vstupné: 250 Kč (dospělí), 150 Kč (senioři 65+, děti 6–18 let, studenti do 26 let, ZTP/P)
• Rezervace vstupenek https://www.zamekzdar.cz/akce/mezinarodni-mistrovske-houslove-kurzy-bohuslava-matouska-jakuba-junka-2020/
________________________________________
22. 8. – Houslový masterclass
• 15:00 – 19:00
• barokní sály zámku
• houslový masterclass povede znamenitý německý houslista, autor „The new Paganini project“ Niklas Liepe
• vstup zdarma
________________________________________
27. 8. – Závěrečný koncert
• od 18:00
• sál Konventu
• koncert je součástí festivalu „Slavnosti jeřabin“, vystoupí studenti-absolventi kurzů
• Vstupné: 250 Kč (dospělí), 150 Kč (senioři 65+, děti 6–18 let, studenti do 26 let, ZTP/P)
• Rezervace vstupenek https://www.zamekzdar.cz/akce/mezinarodni-mistrovske-houslove-kurzy-bohuslava-matouska-jakuba-junka-2020/
________________________________________
Podrobnější informace se dozvíte na webových stránkách https://masterclass-zamekzdar.cz/

Loading...
Mezinárodní mistrovské houslové kurzy Bohuslava Matouška a Jakuba Junka 2020Mezinárodní mistrovské houslové kurzy Bohuslava Matouška a Jakuba Junka 2020Mezinárodní mistrovské houslové kurzy Bohuslava Matouška a Jakuba Junka 2020Mezinárodní mistrovské houslové kurzy Bohuslava Matouška a Jakuba Junka 2020Mezinárodní mistrovské houslové kurzy Bohuslava Matouška a Jakuba Junka 2020Mezinárodní mistrovské houslové kurzy Bohuslava Matouška a Jakuba Junka 2020Mezinárodní mistrovské houslové kurzy Bohuslava Matouška a Jakuba Junka 2020