Vydejte se na cestu světem klasické hudby, která zrcadlí náš rozmanitý svět. Stejně jako se ve vodě odráží obraz krajiny, odráží se v hudbě lidská duše. Cyklus procházející hudebními staletími zahrnuje čtyři neopakovatelná vystoupení v krásných prostorách žďárského zámku s pátým koncertem jako dárek pro držitele abonmá.

Program abonmá:

Novoroční koncert Trio Euterpé

termín: 23. 1. 2022 / 18 hodin
místo konání: Freskové sály
Olga Šroubková – housle; Štěpán Filípek – violoncello; Ondrej Olos – klavír
Trio Euterpé představí klenoty mistrů starší i novější klasické hudby autorů Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna a Dmitrijem Šostakoviče.

Operní gala

termín: 27. 2. 2022 /18 hodin
místo konání: Freskové sály
Noema Erba – soprán, Paolo Lardizzone – tenor
Dvojice operních pěvců, kteří pravidelně hostují na světových scénách přiveze na zámek výběr ze světových děl klasické hudby od baroka až po Antonína Dvořáka. Těšit se můžete na slavné árie jako Donna è mobile, Nessun dorma, Měsíčku na nebi a další.

Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob

termín: 27. 3. 2022 / 18 hodin
místo konání: Oválný sál Prelatury
Ondřej Horňas – varhany
Přivítejme jaro Allegrem z Vivaldiho houslových koncertů. Absolvent Hudební akademie múzických umění Ondřej Horňas bude vábit nejen jaro v Santiniho Prelatuře.

Otvírání studánek

termín: 1. 5. 2022 / 18 hodin
místo konání: IV. zámecké nádvoří (Při nevhodném počasí se koncert uskuteční na v Prelatuře.)
Kantiléna – Sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno
Výběrový pěvecký sbor a laureát řady mezinárodních sborových soutěží přednese oblíbenou kantátu Bohuslava Martinů. Toto dílo na text básně Miloslava Bureše je neodlučně spojeno s Vysočinou a zrcadlí se v něm lokální motivy a tradice.

BONUS
Benefiční koncert „Pro zámek“

termín: 19. 8. 2022 / 19 hodin
místo konání: Oválný sál Prelatury
Koncert se koná v rámci mistrovských houslových kurzů dvou vynikajících interpretů Bohuslava Matouška a Jakuba Junka a jejich hostů. Na programu jsou význačné skladby světových i domácích skladatelů z období baroka.

Ceny abonmá:
Dospělí / 1 200 Kč
Zvýhodněná cena (senioři, studenti) / 900 Kč

Praktické informace:
Rádi vám zašleme abonentku z věnováním podle přání přímo do emailu. Stačí nás kontaktovat na hamakova@zamekzdar.cz.
Abonentka je přenosná.
Pokud se některý z koncertů nebude moci konat z důvodu vládních nařízení, bude uskutečněn v náhradním termínu.
Držitelé abonmá mají 10% slevu na prodej občerstvení před koncerty.
Upozorňujeme, že sál v Prelatuře není vytápěn.