Kurátoři: Lucia Gavulová & Jaro Varga
Autor koncepce: Matej Gavula
Vernisáž: 19.1. 2017, 19:00
Výstava trvá: 19.1. – 19.2. 2017
Umělci: Ján Gašparovič, Matej Gavula, Jonáš Gruska, Daniel Grúň, Roman Ondák

Shell Game je hra založená na triku a získané důvěře sázejících. Její pravidla jsou do velké míry založená na představě performance a participace. Hlavní protagonista – „operátor“ je v tajném vztahu se svými komplici, kteří předstírají, že jsou součástí publika. Tato skutečnost vtahuje do představení kohokoliv z obecenstva a činí z něj automaticky podezřelého ze spojenectví.

„Operátor“ ukryje pod jeden ze třech neprůhledných pohárků nebo krabičku od zápalek kuličku a následně je rychle a šikovně přesouvá. Po dokončení přesunů hráči hádají a sázejí, kde je předmět ukrytý. Pokud uhádnou, je jim přislíben dvojnásobný zisk ze vsazené sumy, v opačném případě přicházejí o všechno. Člověk s bežnými dispozicemi není schopný tyto přesuny spolehlivě sledovat, vykonavatel hry tak sázející většinou podvede a sám sázku vyhrává.

Představení má různé úrovně zapojení diváka do hry. Zachází s fikcí, s představou důvěry vs. podvodu. Můžeme ho chápat jako metaforu víry v samotné umění, v to, co představuje a co v něm vidíme. K tomu odkazuje také název performance Romana Ondáka Sleight of Hand, která bude součástí skupinové výstavy autorů Jána Gašparoviče, Mateje Gavuly, Jonáše Grusky a Daniela Grúni – jako trik umělcovy ruky, hrající si s realitou...