Kurátorka: Zuzana Jakalová
Vernisáž: 19. ledna 2017 od 19:00
Výstava trvá: 19.1. – 19.2. 2017
Umělkyně: Gaëlle Cressent

Hudba a výtvarné umění se vždy pokoušely, společně nebo svárlivě, nově vymezit svá pole působnosti. A je to zajisté otázka hranic, teritoria, které umělkyně Gaëlle Cressent se svou vizuální instalací a zvukem nazývaným Hledání Východu představuje.

Zároveň, jakožto pocta a přesun v oblasti současného umění, Hledání Východu odkazuje ke hnutí Traveler Techno zrozené v devadesátých letech dvacátého století v Anglii, které bez ustání vyhledávalo nové polohy vyjádření, nová, volná/svobodná území prostřednictvím vytváření pomíjivých prostor, heterotopií ve „foucaultovském“ smyslu, v nichž systém bude svržen, kde společnost spektáklu bude odstraněna a kde pouze zvuk svede dohromady společný cíl. Podle Derridy citujícího Rousseaua „Divák, uvádějící sám sebe jako představení, nyní není pozorovatelem ani voyeurem. Rozdíl mezi představením a představujícím je smazán.“

Místa bez prostoru, křehká utopie
Tato často nelegální shromáždění se pokoušela spojovat územní dohody s majiteli pozemků. Navzdory těmto předběžným opatřením, represe v jejich potlačování neustaly a Česká republika se v roce 2005 stala ohavným divadlem masového zapojení ozbrojených sil s rozkazem zastavit teknival CzechTek.

V podobě mikro-události uspořádané v předvečer vernisáže, umělkyně nás noří zpátky do techno kultury, kterou objevila v polovině devadesátých let dvacátého století ve Francii, a jež uskutečňovala scénu inspirovanou free party.

Sloupy reproduktorů jsou základem otevřené instalace, uprostřed níž se divák pohybuje a obratem se stává, díky sadám měkkých zrcadel reagujících na zvuky, integrální součástí prostoru. S ohledem na rámečky protažené zrcadly, ostatní panely modrých krav pokrytých z části hlínou a pískem, jakési nomádské a převrácené území, posiluje myšlenku prostorového a časového záhybu.

Ve svém díle umělkyně Gaëlle Cressent přistupuje k objektu jako k území prostřednictvím proteovské tvorby (socha, fotografie, instalace…) proměňující procesy spojené s klasickým využitím instalace, vynalézající tak vlastní logiku do kontextu zasazené prezentace. Skládáním triviality a velké historie umění tak utváří spojení; vytváření trans-historičnosti nám může vypovídat o vztahu mezi anekdotickým a univerzálním. Tímto projektem svůj výzkum otevírá objektům a konstrukcím zaplňujícím veřejná shromáždění, směřujíce tak ke studiu politických objektů, v etymologickém smyslu slova nebo jak onen objekt bez ustání a pořád organizuje a ohrožuje fungování města, státu a těchto aktuálních problémů.

Díky své tříměsíční stáži v MeetFactory ve spolupráci s Ceaac ve Štrasburku a Francouzským institutem v Praze, byla umělkyně schopná tento projekt mezi sochou a jevištěm rozpracovat. Založená na sdílení poznatků/vědomostí, hudební část byla svěřena francouzskému DJ Groove Addiction, který se během svého desetiletého pobytu v České republice zasadil o rozvoj techno scény v Praze.